Bogastvo podeželja v skupni turistični ponudbi – »Pot medičarstva in lectarstva med Krškim in Zagrebom«

Cilj projekta je promovirati in pospeševati razvoj nove in nadgradnjo obstoječe ponudbe tradicionalnih rokodelskih izdelkov in nekaterih predelanih kmetijskih proizvodov ter ohranjanje in vključevanje kulturne dediščine v turistično ponudbo na skupnem čezmejnem prostoru.

Ob uspešnih obnovah kulturnih spomenikov, se Občina Krško prizadeva zagotoviti tudi sredstva za »življenje« teh objektov – in predvsem ljudi, ki s svojo ustvarjalnostjo prispevajo vsebino, sebi pa del preživetja. Tako se je Občina aktivno vključila v projekt Bogastvo podeželja v skupni turistični ponudbi  oz. Pot medičarstva in lectarstva med Krškim in Zagrebom in z razvojem vsebin za Mestni muzej Krško omogočila tudi  vključitev ponudbe rokodelcev, lokalnih pridelovalcev in predelovalcev hrane, gostincev in ostalih ponudnikov kulturnih turističnih vsebin v regiji.

Projektna partnerska ekipa


V okviru projekta, ki se je od septembra 2009 do 1. marca 2012 izvajal v okviru Operativnega programa IPA Slovenija - Hrvaška 2007 - 2013, je tako Občina Krško opremila:
- večnamensko dvorano za predstavitve  različnim skupinam turistov in obiskovalcev (70 stolov, 6 miz, 2 sistema za predvajanje – projektor, računalnik);
- razstavni prostor za predstavitev ponudbe in tradicionalnih znanj slovenskih in hrvaških rokodelcev  (vitrina, dvosed, police);
- zbirko Valvasorjeva soba (vitrina, panoji, replike pohištva in oblačilnega videza J.V. Valvasor in njegova hči);
- zbirko 18. stoletje,  ko so mesto zaznamovali procesi in zažig še zadnjih »čarovnic« na Slovenskem, kot ključna povezovalna elementa raziskave pa sta v ospredju reka Sava kot najpomembnejša prometnica 18. stoletja in Krško kot regionalno središče na stičišču treh dežel (vitrina, oprema za multimedijo, replike – grmade in oblačila, savski čoln, svetlobni efekti);
- postavila stalno muzejsko razstavo o medičarstvu in lectarstvu (vitrini, panoji, replike)

Predhodno je bilo za postavitev razstav potrebno izvesti še nekaj raziskav. Občina je naročila pripravo:
- Elaborata o medičarstvu in lectarstvu na skupnem čezmejnem območju in
- Raziskave o 18. stoletju.

Pri postavitvah razstav pa smo vključili različne strokovnjake, ki so opravili svetovalne in recenzentske storitve za strokovno pretehtano umestitev tako vsebin kot opreme.  

Prvi del zbirke Valvasorjeva soba je že na ogled, otvoritve preostalih razstav pa bodo v naslednjih terminih, na katere vljudno vabljeni:
30. marec 2012: Zbirka 18. stoletje
15. maj 2012: Soba medičarstva in lectarstva
16. junij 2012: Valvasorjeva soba, 2. del

Predstavniki Občine Krško so hkrati sodelovali tudi pri ostalih aktivnostih partnerstva kot so skupni dogodki, ekskurzije, priprava promocijskih materialov, filma >>> LINK:  http://www.youtube.com/watch?v=bJH4iUEd8cI&feature=channel,
http://www.rra-posavje.si/index.php?lg=0&mf=3&mc=43&pg=548...ipd

Realizacijo in sodelovanje v projektu ocenjujemo kot uspešno, na osnovi teh izkušenj pa že sodelujemo pri pripravi vloge na nov razpis iz naslova IPA.
 

Občina Krško bo iz naslova projekta prejela 123.401,00 EUR, od tega so sredstva EU 104.890,85 (85 %), nacionalna sredstva  12.340 EUR (10 %) in lastna sredstva Občine 6.170,00 EUR (5%).

Kontakt:

Občina Krško
Cesta krških žrtev 14
8270 Krško
Bernardka Zorko
Tel. 07 4981 284
W: bernadka.zorko@krsko.si

Vodilni partner:
Regionalna razvojna agencija Posavje
Cesta krških žrtev 46
8270 Krško
Liljana Omerzu
E: liljana.omerzu@rra-posavje.si

________________________________________

Povezave:

- Operativni program IPA Slovenija–Hrvaška 2007-2013

- Mestni muzej Krško

- Regionalna razvojna agencija Posavje

- Regionalna razvojna agencija Zagrebačke županije

- Zagrebačka županija

_________________________________________
 

(slika1,)

,

Projekt Bogastvo podeželja v skupni turistični ponudbi – »Pot medičarstva in lectarstva med Krškim in Zagrebom« je delno financiran s strani Evropske unije preko Evropskega sklada za regionalni razvoj, Instrumenta za predpristopno pomoč. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa IPA Slovenija‐Hrvaška 2007‐2013.Deli novico še z drugimi